Most popular

Små tatueringar göteborg

Skindiver tattoo studio, tatuering är en livslång konstform, vi utformar din design enligt dina önskemål. Detta är inte bara en tatuering, utan en ritual där tatueringen är en del av ritualen. Sak Yant Magic tattoo


Read more

Blocket västerås bäddsoffa

Den framåtbäddade har en hel säng, till exempel med sängmått 140x200, som bäddas ut rakt framåt och gör det möjligt att ha en soffa som inte är så bred. Anmäl annons 3, anmäl annons, anmäl


Read more

Scenskola uppsala

Kerstin Ekman bekam auch zahlreiche Auszeichnungen,.a. Händelser vid vatten ausgezeichnet und erhielt 1994 den renommierten Literaturpreis des Nordischen Rates und 1995 den Finnischen Krimipreis für das gleiche Werk. Nordlund has dramatized 14 plays and herself


Read more

Jönköping detaljplan


jönköping detaljplan

i tre våningar. Byggnaden kommer att placeras utefter Klostergatan och kommer att utföras för att passa in väl med omgivande bebyggelse. Innegården kommer troligtvis skötas likvärdigt med dagens skötsel. Kommunen bygger ny servis för vatten och avlopp urolog lundby fram till tomtgräns för den nya byggnationen. 2 3 plankarta FÖrminskad 3 4 planbestÄmmelser 4 5 plan- och genomfÖrandebeskrivning innehÅLL OCH bakgrund handlÄggning Planläggningen sker med.k. Detaljplan krävs bland annat för ny sammanhållen bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar så som gator, eller när fler frågor behöver lösas i ett sammanhang. Vid bullernivåer på ljuddämpad sida avseende trafikbuller är mellan dbaekv.

Bostads AB vätterhems byggnad på fastigheten Klippan 10 planinnehÅLL bebyggelseomrÅDEN Inom kvarteret finns flera äldre byggnader. I vårt uppdrag att företräda och samordna statens intressen i enskilda planärenden kan det ibland innebära att vår sammanvägda bedömning kan behöva gå emot ett visst statligt intresse. Tillgänglighet styrs i Bättre för alla. All mark som inte är bebyggd är punktprickad. Alternativ OCH andra STÄllningstaganden Nollalternativet är att marken kvarstår med nuvarande användning. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.

Balkonger får vara inglasade men skall vara öppningsbara till minst 2/3 och då klara ljudklass st petri malmö student 2018 C utomhus avseende trafikbuller. Inom kvarteret finns några stora träd, buskar, gräsytor och parkeringsytor, återvinningshus? Detaljplaner För planområdet finns gällande detaljplan (EII593). Anledningen till att området utefter gatan inte får bebyggas framgår inte av gällande detaljplan. Gatunät med markerade cykelvägar och busshållplatser i närområdet. Där bullernivåer på fasad avseende trafikbuller är mellan dba ekv. BEF byggnad NY byggnad BEF. Har du frågor om vad du får bygga och hur du ska tolka en gällande detaljplan kontaktar du bygglovavdelningen. I samarbetet tog parterna fram ett förslag till en stor samhällsnyttig aktör som kommer förhyra merparten av kvarvarande ytor på ett långt hyresavtal. På den aktuella platsen är område punktprickad och får därmed inte bebyggas. Klippan 2 och Klippan 10 ägs av Bostads AB VätterHem.jönköping detaljplan

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer kommunen ska ta fram en detaljplan innan lov får ges.
Det är flera faktorer som avgör om detaljplan behövs.
Bara för att vissa bestämmelser saknas i en äldre detaljplan innebär det inte att man får göra precis som man vill.


Top news

Relativt nytt märke för Stockholm, jag har inte provat men märket låter tala om sig. Andrew Loake, Managing Director på Loake. Bergen, Telegrafen Starvhusgaten 4 5014 Bergen Norge retro bergen Olav Kyrres gate 7 5014..
Read more
Kryddorna som vanligen för tankarna till jul ger en Marockansk touch när de kombineras med mustigt nötkött. Sv Jag har gjort nötkött och Yorkshire pudding. Sv Verkar tycka om nötkött. Det finns flera nötbitar som..
Read more
Sitemap