Most popular

Gröna lund höstlov 2018

Till årets Halloween utökar vi öppettiderna med en extra helg 19-21 oktober för att sedan återigen slå upp portarna lagom till höstlovet, 26 oktober - 4 november. På Stora Området kommer de modigare besökarna kunna


Read more

Ortoped drottninggatan 62 helsingborg

Monday 07:00 17:00, tuesday 07:00 17:00, wednesday Today 07:00 17:00, thursday 07:00 17:00. Rapportera fel Tandläkarna Hartman Wikhamre - Drottninggatan. Nyckeltal och resultat, bolaget skall bedriva tandvård, hälso- och sjukvård, ekonomisk förvaltning samt därmed förenlig


Read more

Vinbaren uppsala

För att göra innehållet personligare, anpassa och mäta annonser och erbjuda en säkrare användarupplevelse använder vi cookies. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Fredagar


Read more

Jönköping detaljplan


jönköping detaljplan

i tre våningar. Byggnaden kommer att placeras utefter Klostergatan och kommer att utföras för att passa in väl med omgivande bebyggelse. Innegården kommer troligtvis skötas likvärdigt med dagens skötsel. Kommunen bygger ny servis för vatten och avlopp urolog lundby fram till tomtgräns för den nya byggnationen. 2 3 plankarta FÖrminskad 3 4 planbestÄmmelser 4 5 plan- och genomfÖrandebeskrivning innehÅLL OCH bakgrund handlÄggning Planläggningen sker med.k. Detaljplan krävs bland annat för ny sammanhållen bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar så som gator, eller när fler frågor behöver lösas i ett sammanhang. Vid bullernivåer på ljuddämpad sida avseende trafikbuller är mellan dbaekv.

Bostads AB vätterhems byggnad på fastigheten Klippan 10 planinnehÅLL bebyggelseomrÅDEN Inom kvarteret finns flera äldre byggnader. I vårt uppdrag att företräda och samordna statens intressen i enskilda planärenden kan det ibland innebära att vår sammanvägda bedömning kan behöva gå emot ett visst statligt intresse. Tillgänglighet styrs i Bättre för alla. All mark som inte är bebyggd är punktprickad. Alternativ OCH andra STÄllningstaganden Nollalternativet är att marken kvarstår med nuvarande användning. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.

Balkonger får vara inglasade men skall vara öppningsbara till minst 2/3 och då klara ljudklass st petri malmö student 2018 C utomhus avseende trafikbuller. Inom kvarteret finns några stora träd, buskar, gräsytor och parkeringsytor, återvinningshus? Detaljplaner För planområdet finns gällande detaljplan (EII593). Anledningen till att området utefter gatan inte får bebyggas framgår inte av gällande detaljplan. Gatunät med markerade cykelvägar och busshållplatser i närområdet. Där bullernivåer på fasad avseende trafikbuller är mellan dba ekv. BEF byggnad NY byggnad BEF. Har du frågor om vad du får bygga och hur du ska tolka en gällande detaljplan kontaktar du bygglovavdelningen. I samarbetet tog parterna fram ett förslag till en stor samhällsnyttig aktör som kommer förhyra merparten av kvarvarande ytor på ett långt hyresavtal. På den aktuella platsen är område punktprickad och får därmed inte bebyggas. Klippan 2 och Klippan 10 ägs av Bostads AB VätterHem.jönköping detaljplan

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer kommunen ska ta fram en detaljplan innan lov får ges.
Det är flera faktorer som avgör om detaljplan behövs.
Bara för att vissa bestämmelser saknas i en äldre detaljplan innebär det inte att man får göra precis som man vill.


Top news

Med bil, rutten beräknas. Tyvärr kunde vi inte få fram rutten. Det tar ca 5 timmar. Dessa biljetter auktioneras ut mellan klockan 21:00 och 21:45, två dagar innan tåget går och brukar kosta under 150...
Read more
Varmt välkommen att avnjuta maten i vår trendiga asieninspirerade restaurang eller ta med dig hem. Hjälmshultsgatan 21, Helsingborg, snittbetyg:.525 röster, tokyo 15, sushi och Grill. Snittbetyg:.01 röst, sugoi Japansk Restaurang, marknadsvägen 9 (2604 meter bort)...
Read more
Sitemap